Posted on: 2019-04-29

Job type: Permanent

Sector: Construction

 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

Strong people and resource manager with engineering experience

***English version below***

 

Jacobs, met een jaaromzet van bijna $11 miljard en meer dan 77.000 werknemers, is een van 's werelds grootste en meest diverse leveranciers van technische, professionele en bouwbeheersdiensten. Het opbouwen van sterke lange termijn relaties met klanten is de sleutel tot het succes van Jacobs als bedrijf. Jacobs biedt full-spectrumondersteuning op meerdere markten, met een focus in België op de chemische en petrochemische industrie.

 

Voor het hoofdkantoor van Jacobs België in Antwerpen gaan we actief op zoek naar een (m/v):

 

MANAGER ELECTRICAL & INSTRUMENTATION (E&I) AFDELING

Sterke people- en resource manager met ervaring in engineering

 

Functie

 

 • Je staat in voor het efficiënte en optimale beheer van de resources, het peoplemanagement, het kwaliteitsbeheer en het knowledgemanagement binnen de afdeling E&I (Electricity, Instrumentation en Automation) teneinde de realisatie van de projecten bij de klanten te garanderen.
 • Je coördineert en organiseert de verschillende operationele activiteiten op vlak van de peopleresources naargelang de noden voor elk project om zo een doeltreffende en efficiënte service te kunnen bieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van zowel de organisatie als de klant binnen de gestelde termijnen.
 • Vanuit jouw rol ondersteun je met jouw team de uitvoering van de verschillende E&I-projecten en dit in nauw overleg met de afdeling Projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor een groep van een 100-tal E&I-specialisten, die zowel intern als bij de klant on site actief zijn, waarbij je instaat voor hun aanwerving, coaching, ontwikkeling en evaluatie.
 • Je zorgt ervoor dat de organisatie continu op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het gebied van E&I-technologie en incorporeert deze expertise en knowhow in de dagelijkse werking van jouw afdeling. Vanuit jouw rol sta je tevens in voor het kwaliteitsbeheer, de audits en de ontwikkeling van werkprocessen en tools.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de Engineering Manager.

 

Profiel

 

 • Je hebt een masterdiploma behaald als ingenieur en hebt kennis van E&I, zonder dat je hierin een specialist moet zijn.
 • Je toont je vooral een excellente peoplemanager die de resources van een groot team efficiënt weet aan te wenden en te beheren.
 • Als leidinggevende ben je begaan met jouw mensen en ondersteun je hen in hun ontwikkeling door middel van coaching, training en opleiding.
 • Je bent een dynamische en oplossingsgerichte professional die vlot communiceert en mensen en afdelingen met elkaar weet te verbinden.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

 

Aanbod

 

 • Een verantwoordelijke en uitdagende functie binnen een solide bedrijf met een wereldwijde reputatie.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket.
 • Extra trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden en interessante carrièrekansen.

 

Interesse?

 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie BE775192 naar Hudson, t.a.v. Karen Hindriks, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel +32 3 217 21 60, email Karen.hindriks@jobs.hudson.com

 

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

 

 

 

Jacobs, with annual revenues of nearly $11 billion and over 77,000 employees, is one of the world’s largest and most diverse providers of technical, professional and construction management services. Building strong long-term relationships with customers is the key to Jacobs’ success as a company. Jacobs offers full-spectrum support across multiple markets, with a focus in Belgium on the chemical and petrochemical industry.

 

For the headquarters of Jacobs Belgium in Antwerp, we are actively looking for a (m/f):

 

MANAGER ELECTRICAL & INSTRUMENTATION (E&I) DEPARTMENT

Strong people and resource manager with engineering experience

 

Job description

 

 • You are responsible for managing, organizing and planning the resources, the people management and the knowledge management within the E&I-department (Electrical, Instrumentation and Automation) in order to guarantee the realization of the projects to the clients.
 • You coordinate and organize the various operational activities in terms of people resources according to the needs of each project in order to offer an effective and efficient service that meets the quality requirements of both the organization and the client within the set deadlines.
 • You support the implementation of the various E&I-projects with your team and this in close consultation with the Projects department.
 • You are responsible for the recruitment, coaching, development and evaluation of about 100 E&I-specialists, who work in the Antwerp or Ghent office as well as on site at the customer.
 • You ensure that the organization is continuously informed of developments in the area of E&I-technology and you incorporate this expertise and knowhow into the daily operations of your department. You are also responsible for quality management, audits and the development of work processes and tools.
 • You report directly to the Engineering Manager.

           

Profile

 

 • You have a master's degree in engineering and you have knowledge of E&I without being a specialist.
 • You are an excellent people manager who is capable of using and managing the resources of a large team efficiently.
 • As a manager, you are committed to your people and you support them in their development through coaching, training and education.
 • You are a dynamic and solution-oriented professional who communicates smoothly and connects people and departments with each other.
 • You speak Dutch and English fluently.

 

Offer

 

 • A responsible and challenging position within a solid company with a worldwide reputation.
 • An attractive remuneration package.
 • Additional training and development opportunities and interesting career opportunities.

 

Interested?

 

Please send your application to Hudson, attn. Karen Hindriks, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerp, tel +32 3 217 21 60, email Karen.hindriks@jobs.hudson.com. Do not forget to mention BE775192.

 

Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

 

Send job by email

Apply for Manager Electrical & Instrumentation (E&I) Department
Reference: BE775192

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

*
I agree to the Hudson Privacy Policy and give my consent for processing my data.