Posted on: 2018-04-06

Job type: Permanent

Sector: Financial Services

 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

Een echte vertrouwenspersoon, bruggenbouwer tussen het juridisch kader en de business doelstellingen / Une personne de confiance qui sera le lien entre le cadre juridique et les objectifs de l'entreprise

Voor een marktleider in de dienstverlenende sector met Belgische verankering en hoofdkantoor in Brussel, zijn wij op zoek naar een (m/v)

 

MANAGER SOCIAL RELATIONS

Een echte vertrouwenspersoon, bruggenbouwer tussen het juridisch kader en de business

doelstellingen

 

Functie

 

 • U rapporteert aan de Human Resources Director in een staffunctie.
 • U zorgt ervoor dat sociale reglementen correct en coherent worden geïmplementeerd en toegepast, waarbij u een adviserende en ondersteunende rol speelt richting HR professionals en het management.
 • U onderhoudt een sterke band met de sociale partners en andere sociale belangenhouders.
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van HR-beleidslijnen met het oog op realisatie van business doelstellingen.
 • U bent voorzitter van diverse raden en comités en bereidt complexere dossiers voor in het kader van besprekingen op directieniveau.
 • U heeft de voelsprieten in de organisatie en begeleidt individuele dossiers.

 

Profiel

 

 • U heeft een juridische opleiding genoten op master niveau en heeft een stevige achtergrond binnen het domein van Social Relations en/of Human Resources in een corporate omgeving.
 • U bent tweetalig Nederlands-Frans.
 • U heeft een goed gevoel voor verhoudingen in de organisatie en bent in staat op alle niveaus te communiceren.
 • U bent oplossingsgericht en een sterke onderhandelaar en bruggenbouwer.
 • U bent in staat adviezen te formuleren rond complexe sociaalrechtelijke thema’s en mee te denken met de business, zowel strategisch als operationeel.
 • U bent stressbestendig en behoudt overzicht.

 

Aanbod

 

 • Een sleutel- en vertrouwensfunctie bij een gezond bedrijf en marktleider.
 • Slagkracht en middelen van een stabiele groep.
 • Een collegiale, no-nonsense werkomgeving binnen een open cultuur.
 • De gelegenheid om mee te schrijven aan een verhaal voor de ganse organisatie.
 • Korte lijnen naar alle Business Leaders.
 • Ruimte om adviezen te formuleren en verbeteringen voor te stellen en te realiseren.
 • Een competitief salarispakket met extralegale voordelen.

 

Interesse?

 

Stuur je C.V. en motivatiebrief met referentie BE765270 naar Hudson, t.a.v. Corinne Delaplace, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel + 32 2 610 27 00, e-mail corinne.delaplace@jobs.hudson.com

 

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld

 

 

 

Pour un leader dans le secteur des services ayant son siège situé à Bruxelles, nous recherchons un (m / f)

 

MANAGER SOCIAL RELATIONS

Une personne de confiance qui sera le lien entre le cadre juridique et les objectifs de l'entreprise

 

Fonction

 

 • Vous rapportez au Directeur des Ressources Humaines.
 • Vous vous assurez que les réglementations sociales sont mises en œuvre et appliquées correctement et de manière cohérente et vous jouez un rôle de conseil et de soutien auprès des professionnels des RH et du management.
 • Vous maintenez une relation forte avec les partenaires sociaux et les autres acteurs sociaux.
 • Vous contribuez au développement des politiques RH en vue d'atteindre les objectifs de l’entreprise.
 • Vous présidez différents conseils et comités et préparez des dossiers plus complexes dans le cadre des discussions avec la direction.
 • Vous suivez des dossiers individuels et vous développez un réseau dans l'organisation.

 

Profil

 

 • Vous avez une formation juridique de niveau master et vous possédez une solide expérience dans le domaine des relations sociales et/ou des ressources humaines dans un environnement d'entreprise.
 • Vous êtes bilingue néerlandais-français.
 • Vous avez un bon sens des relations en entreprise et vous êtes capable de communiquer à tous les niveaux.
 • Vous êtes orienté vers les solutions et vous êtes un négociateur avéré.  Vous savez construire des liens solides.
 • Vous êtes capable de formuler des conseils sur des thèmes de droit social complexes et de penser avec l'entreprise, à la fois stratégiquement et opérationnellement.
 • Vous êtes résistant au stress et maintenez une vue d'ensemble.

 

Offre

 

 • Une fonction clé et de confiance dans une entreprise en bonne santé, leader dans son secteur.
 • L’efficacité et les ressources d'un groupe stable.
 • Un environnement de travail collégial dans une culture ouverte.
 • Avoir un impact direct sur l’évolution future de l’entreprise.
 • Des liens directs vers tous les leaders de départements.
 • Un environnement pour formuler des conseils, proposer et réaliser des améliorations.
 • Un package salarial compétitif avec des avantages sociaux.

 

Intéressé(e)?

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avec référence BE765270 à Hudson, Corinne Delaplace, Marcel Thiry 75, 1200 Bruxelles, tél + 32 2 610 27 00, e-mail corinne.delaplace@jobs.hudson.com

 

Votre réaction est traitée rapidement et confidentiellement.

Send job by email

Apply for Manager Social Relations
Reference: BE765270

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

* I agree to the Hudson Privacy Policy and give my consent for processing my data.