Posted on: 12-08-2017
Job type: Permanent
Sector: IT
 
Sign up for job alerts

You will receive job alerts for:

Please enter your email address.

- til nyoprettet stilling i dansk IT-selskab

For kunde i Storkøbenhavn søger Hudson en stærk og forretningsorienteret CFO, der bliver medlem af den danske ledelsesgruppe og sparringspartner for CEO i det danske selskab.

Vi søger en lederprofil med cand.merc. baggrund/HD-R og minimum 10 års relevant erhvervserfaring. I rollen har man et ledelsesansvar for 10 – 15 medarbejdere, og har dotted linje til Group CFO.

 

Om stillingen

Som CFO får man ansvaret for økonomi og support inkl. controlling, regnskab, indkøb og administration.

Den ideelle kandidat skal kunne udarbejde et eksternt regnskab og være strategisk forretningsorienteret sparringspartner til selskabets CEO. Endvidere understøtte koncernens strategiske initiativer og etablering af strukturer og Governance til at sikre virksomhedens videre vækst.

Virksomheden er en videnstung projektorganisation, så den ideelle kandidat har kommerciel og regnskabsmæssig erfaring fra en projektorienteret virksomhed.

Derudover har den ideelle kandidat også en hands-on tilgang og en stærk interesse for økonomistyring, regnskab og IT. Virksomhedens flade struktur og kultur kræver, at den nye CFO selv er klar til at "få hænderne beskidte" i det daglige arbejde. Kandidaten skal ønske at deltage i operationelle opgaver, der sikrer den nødvendige forståelse af såvel økonomifunktionens opgaver som den samlede forretning.

Det er forventningen, at man som CFO driver udvikling, digitalisering og konstant forbedring af sit område, såvel som positivt påvirker virksomhedens samlede forretning ud mod kunderne. Den rette kandidat forventes at have projektlederevner og erfaring med at drive forandrings- og/eller optimeringsprojekter igennem internt eller på tværs af organisationer, herunder implementering af nye forretningssystemer.

I forhold til de enkelte funktionsområder, kan de primære udfordringer og opgaver beskrives som følger:

  • Deltage aktivt ledelsen af virksomheden som sparringspartner og support for CEO
  • Lede og udvikle medarbejderne i Shared Service
  • Udarbejde nødvendig ekstern rapportering i samarbejde med koncernen
  • Sikre en dynamisk intern ledelsesrapportering med fokus på key business driver
  • Sikre fokus på balancen og pengestrømmen samt identificere områder til forbedring
  • Være ansvarlig for budgetprocessen i samarbejde med koncernen og sikre kontinuerlig forbedring heraf
  • Sikre rettidig luk med fokus på risici og opfølgning på igangværende arbejde
  • Sikre rapportering og styring af likviditet, finansielle forpligtelser, bankforbindelser etc.
  • Sikre en struktur for Risk Management, der rapporterer på og fremhæver relevante forretningsrisici og foreslåede tiltag til at minimere risici
  • Videreudvikle og implementere virksomhedens forecast-proces, inklusiv opfølgning på KPI’er for de underliggende tiltag.

 

For yderligere dialog kontakt ekstern konsulent, partner Klaus Henning D. Bjerkvold ved HUDSON på +45 2670 9934 eller klaus.bjerkvold@hudson.dk eller send din ansøgning inkl. CV til dk@hudson.dk mrk. 640.

Send job by email

Apply for Stærk og forretningsorienteret CFO
Job Reference: 640

Please complete all required fields marked *

*

*

*

*

*
Choose file from

Issues applying with LinkedIn? Click here

MS Word, PDF, HTML and text formats.

* I agree to Hudson Privacy Policy.