Online sinds: 2018-02-13

Jobtype: Vast

Sector: Pharmaceutica en Gezondheidszorg

 
Registreer voor de job alerts

Je zal job alerts ontvangen voor:

Gelieve uw e-mailadres in te geven.

Leidinggevende met hart voor hoog technologische omgeving

Doel:

 

Het verzekeren van het goed en uniform functioneren van het Jessa operatiekwartier, bestaande uit 2 campussen en 5 sites, teneinde de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening te optimaliseren.

 

Functie:

 

 • Stimuleert en bewaakt de effectieve samenwerking en standaardisatie tussen de verschillende OK’s
 • Vertaalt de strategisch-tactische beslissingen samen met het bureau OK naar projecten en volgt deze projecten op
 • Coördineert de intercampus en OK-overschrijdende processen en verbeterprojecten:

 

 • Is het aanspreekpunt voor campusoverschrijdende projecten
 • Volgt projecten binnen campussen op en waarborgt een gelijke werking/evolutie van de campussen
 • Faciliteert de dialoog tussen de betrokkenen van verschillende campussen.
 • Staat in voor de voortgangscontrole en rapportage ervan naar het clustermanagement

 

 • Is het aanspreekpunt voor verpleegkundigen, anesthesisten en chirurgen die tewerk gesteld worden in de verschillende OK’s in geval van onenigheid, vragen met betrekking tot een efficiënte organisatie of niet-geüniformeerde procedures
 • Het bureau OK is het escalatieniveau voor de coördinerend hoofdverpleegkundige
 • Zorgt voor een goede samenwerking in de keten chirurgisch dagziekenhuis/verpleegafdeling-ok-recovery-ic-verpleegafdeling/chirurgisch dagziekenhuis en voert hiertoe indien nodig overleg met de betrokken partijen
 • Voert regelmatig overleg met de zorgmanager over zaken van functionele aansturing en organisatiebrede regelgeving t.a.v. verpleegkundigen/medewerkers en trends in ziekteverzuim, verloop en werving en het gevoerde beleid daarop
 • Staat in voor het opleidingsbeleid van de OK-medewerkers
 • Stuurt rechtstreeks de volgende medewerkers aan:

 

 • de hoofdverpleegkundigen OK, de verantwoordelijken voor planning en dagcoördinatie en de procesverantwoordelijke logistiek en materialen
 • de OK-secretaresses zodat deze het meest optimaal worden ingezet
 • de verpleegkundigen van het APS-team en de preoperatieve raadpleging

 

 • Voert evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken met deze medewerkers
 • Doet verzuimbegeleiding
 • Staat in voor de permanentie en bereikbaarheidsafspraken met de bestaande leidinggevende ploeg
 • Is het eerste escalatie voor de verantwoordelijken voor de planning en dagcoördinatie inzake OK-planning
 • In samenwerking met het clustermanagement, de OK-commissie en de hoofdverpleegkundigen een visie ontwikkelen en bijbehorende doelstellingen en strategie formuleren voor het OK zodat men proactief i.p.v. reactief kan handelen
 • Draagt zorg voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en stelt de kwaliteitsorganisatie vast (o.a. kwaliteitsoverleg)
 • Bereidt besluitvorming voor op het gebied van:

 

 • Planning en organisatie
 • Jaarplan OK met jaardoelstellingen (kwantitatief en kwalitatief)
 • Interne organisatie en professionalisering OK
 • Medewerkerstevredenheid
 • Doelmatige en doeltreffende inzet personeel en middelen op de OK (kan dit ook cijfermatig onderbouwen aan de hand van prestatie indicatoren)
 • Snijtijdenbesluit
 • Kwartaalaanpassingen
 • Maandelijkse rapportages t.a.v. benutting en productiviteit per medische discipline (aan de hand van prestatie-indicatoren) t.b.v. de diensthoofden chirurgie en anesthesie
 • In ontvangst nemen en beoordelen wijzigingsverzoeken, deze voorzien van advies en voorleggen aan de OK-commissie

 

 • Staat in voor kwartaalrapportages t.b.v. de OK-commissie en specialismen, gebaseerd op relevante stuurindicatoren
 • Neemt deel aan vergaderingen en aan diverse interdisciplinaire of OK-overschrijdende overlegorganen
 • Zorgt voor een positionering van het Jessa OK binnen een netwerk van andere ziekenhuis, beroepsverenigingen, enz.
 • Is mede verantwoordelijke voor het beheer en de besteding van het toegewezen afdelingsbudget
 • Houdt zich op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakdomein

 

 

Vereisten:

 • Houder van het diploma Bachelor Verpleegkunde aangevuld met bij voorkeur een master verpleegkunde of vroedkunde of een kaderopleiding (of gelijkwaardig door ervaring in de zorgsector)
 • Minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie
 • Ervaring in OK

 

Aanbod:

Verloning volgens barema 1.78 Sp + functietoeslag + 15% vergoeding.

 

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv naar tania.drieghe@jobs.hudson.com met referentienummer BE764453 in het onderwerp vak van jouw mail.

Vragen of extra info: Tania Drieghe, moutstraat 56, 9000 Gent. 09/242 54 10

 

Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Verstuur per mail

Solliciteer online voor Coördinerend Hoofdverpleegkundige OK voor het Jessa Ziekenhuis
Referentie: BE764453

Vul alle velden in gemarkeerd met een *

*

*

*

*

*
Selecteer

Problemen met het toevoegen van LinkedIn? Klik hier

Alleen Word, PDF, HTML en tekstformat.

* Ik ga akkoord met de Hudson Privacy Policy en geef toestemming tot verwerking van mijn gegevens.