Online sinds: 5/01/2018

Jobtype: Vast

Sector: Toerisme en Vrije Tijd

 
Registreer voor de job alerts

Je zal job alerts ontvangen voor:

Gelieve uw e-mailadres in te geven.

Sportieve communicatie manager met sterke commerciële skills! / Un communication manager sportif avec de fortes compétences commerciales!

Onze klant, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, vertegenwoordigt alle voetbalclubs van België. De KBVB is opgericht in 1895, telt 4.000 voetbalclubs, organiseert samen met de 2 regionale vleugels (Voetbal Vlaanderen en ACFF) per seizoen 300.000 voetbalwedstrijden en heeft de Rode Duivels en de Red Flames als ambassadeurs. Op het administratieve centrum in Brussel en het sporttechnische centrum in Tubeke werken vandaag ongeveer 120 medewerkers. In het kader van de verdere professionalisering zijn ze vandaag op zoek naar een nieuwe m/v

 

HEAD OF COMMUNICATION AND BUSINESS DEVELOPMENT

Sportieve communicatie manager met sterke commerciële skills!

 

Functie

 

In uw hoedanigheid als directeur communicatie & business development, zal u volgende taken uitvoeren:

 

 • Leidinggeven aan de departementen ‘Communicatie’ en ‘Business Development’ die samen een 8-tal medewerkers tellen;
 • Het ontwikkelen en implementeren van een visienota voor beide departementen en dit in nauw overleg met de secretaris-generaal;
 • De communicatie met de geschreven en gesproken pers aansturen en leiden, met inbegrip van de pers eindverantwoordelijkheid rond alle nationale teams;
 • Het nemen van de eindverantwoordelijkheid over de content die verschijnt op de kanalen eigen aan de KBVB;
 • U onderhoudt nauwe contacten met de bestaande sponsors/partners van de KBVB en voert gesprekken met kandidaat-sponsors/partners teneinde deze bron van inkomsten op de meest efficiënte wijze te beheren;
 • U zorgt voor een verdere groei van de opbrengsten uit sponsoring en merchandising en u slaagt er in om deze verder te optimaliseren;
 • U bent vertrouwd met sociale media platformen en hebt een visie om dit te valoriseren;
 • U voert een constante benchmarking uit om onze aanpak en onze interne processen te verbeteren;
 • U zetelt in het directiecomité en rapporteert aan de secretaris-generaal.

 

Profiel

 

 • U heeft een hogere opleiding genoten en kan terugblikken op meerdere jaren ervaring binnen de sport- en/of voetbalwereld waardoor u een goed inzicht heeft verworven binnen dit specifieke landschap. Bovendien heeft u een ruime ervaring in de omgang met de verschillende geledingen van de sportpers;
 • U bent organisatorisch sterk en profileert zich als een overtuigende people manager met goeie projectskills;
 • U bent in staat om een strategische visie in operationele doelstellingen te vertalen en actief mee te werken aan de roll out hiervan;
 • U heeft ervaring met de verschillende communicatie platformen inclusief de laatste ontwikkelingen binnen de sociale media;
 • U bent een uitstekend communicator en beschikt over zeer degelijke onderhandelings skills;
 • U staat open voor verandering en wil uw schouders zetten onder de verdere professionalisering van één van de belangrijkste ledenorganisaties van het land;
 • U bezit een uitstekende kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

 

Aanbod

 

 • Een bevoorrechte opportuniteit om te integreren in een sleutelfunctie binnen de voetbalwereld;
 • Een marktconform en competitief salarispakket dat in overeenstemming is met uw competenties.

 

Interesse?

 

Stuur je C.V. en motivatiebrief met referentie BE764695 naar Hudson, t.a.v. Serge Gommé, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel + 32 (0)2 610 27 55, e-mail serge.gomme@jobs.hudson.com.

 

Uw reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

 

 

 

Notre client, l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, représente tous les clubs de football de Belgique. L’URBSFA a été fondée en 1895, compte 4.000 clubs de football, organise 300.000 matchs de football par saison avec les deux départements régionaux (VFV et ACFF) et les Diables Rouges et Red Flames en tant qu'ambassadeurs. Le centre administratif à Bruxelles et le centre technique du sport à Tubize comptent aujourd'hui environ 120 employés. Dans le cadre de la professionnalisation de ces structures, ils sont à la recherche d'un (h/f) :

 

HEAD OF COMMUNICATION AND BUSINESS DEVELOPMENT

Un communication manager sportif avec de fortes compétences commerciales!

 

Fonction

 

Dans votre qualité de directeur communication & business development, vous allez effectuer les tâches suivantes :

 

 • Diriger les départements “Communication” et “Business Development” qui comptabilisent 8 personnes au total;
 • Le développement et l’implémentation d’une vision pour les deux départements, et ce, en collaboration étroite avec le secrétaire général;
 • Chapeauter la communication avec la presse écrite et audiovisuelle, et endosser la responsabilité finale des publications sur les équipes nationales;
 • Endosser la responsabilité finale des publications sur les différents canaux de communication de l’URBSFA;
 • Vous maintenez des contacts étroits avec les sponsors/partenaires de l’URBSFA déjà existants et vous menez des discussions avec de futurs candidats sponsors/partnenaires dans le but de gérer d’une manière optimale cette source de revenus ;
 • Vous êtes en charge de la croissance des recettes issues des licences et du sponsoring et vous réussissez à les optimaliser;
 • Vous êtes familier avec les platformes de médias sociaux et vous avez une vision pour valoriser ces derniers;
 • Vous réalisez un benchmarking quotidien afin d’améliorer notre approche et l’efficacité de nos processus;
 • Vous siégez au comité de direction et vous rapportez au secrétaire général.

 

Profil

 

 • Vous disposez d’une formation supérieure et disposez de plusieurs années d’expériences dans le sport et/ou le monde du football où vous avez acquis un bon aperçu de ce paysage spécifique. De plus, vous disposez d’une expérience large dans le traitement avec les différentes sections de la presse sportive;
 • Vous avez de bonnes compétences organisationnelles et vous êtes un people manager convaincant avec de bonnes compétences en termes de projets ;
 • Vous êtes capable de traduire une vision stratégique en objectifs opérationnels et de participer activement à son déploiement ;
 • Vous avez de l'expérience avec les différentes plateformes de communication, y compris les derniers développements dans les médias sociaux ;
 • Vous êtes un excellent communicateur et avez de très bonnes compétences en négociation ;
 • Vous êtes ouvert au changement et vous souhaitez vous engager dans la professionnalisation de l'une des organisations membres les plus importantes du pays;
 • Vous avez une excellente connaissance du néerlandais, du français et de l'anglais.

 

Offre

 

 • Une opportunité privilégiée de s'intégrer dans une fonction clé du monde du football;
 • Un package salarial compétitif et conforme au marché, en adéquation avec vos compétences.

 

Intéressé(e)?

 

Envoyez sans tarder votre lettre de candidature accompagnée d’un CV, en mentionnant la référence BE764695, à Hudson, attn Serge Gommé, Avenue Marcel Thiry 75, 1200 Bruxelles tél. +32 (0)2 610 27 55  e-mail serge.gomme@jobs.hudson.com, be.hudson.com.

 

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité

 

Verstuur per mail

Solliciteer online voor Head of Communication and Business Development
Referentie: BE764695

Vul alle velden in gemarkeerd met een *

*

*

*

*

*
Selecteer

Problemen met het toevoegen van LinkedIn? Klik hier

Alleen Word, PDF, HTML en tekstformat.

* Ik ga akkoord met de Hudson Privacy Policy.