Follow
  PL EN
 
 
 

Polityka Prywatności Hudson

Kim jesteśmy?

Hudson Global Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18 jest częścią Morgan Philips Group SA, zarejestrowanej w rejestrze handlowym firmy w Luxembourgu pod numerem B 177 178.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031006, NIP: 526-10-08-635.

W razie wątpliwości i pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności Hudson prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pl.privacy@hudson.com.

O polityce prywatności

Polityka Prywatności Hudson wyjaśnia:

Posiadamy prawo do uaktualniania niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy do śledzenia zmian, aby mieć pewność, że dokonane zmiany Państwu odpowiadają. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od marzec 2018

Jeśli zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, oznacza to, że udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na warunkach opisanych poniżej.

Kandydat: Jakie dane zbieramy i jak ich używamy

Po otrzymaniu aplikacji przesłanej do nas (np. przez naszą stronę internetowa lub inną drogą), zostaniesz poproszony o zaakceptowanie naszej Polityki Prywatności Hudson.

Jeśli ją zaakceptujesz, będzie to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w aplikacji.

Jeśli nie zaakceptujesz niniejszej Polityki Prywatności Hudson tj. nie wyrazisz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli Ci pomóc w poszukiwaniu pracy.

Aby pomóc Ci w znalezieniu odpowiedniej pracy, gromadzimy m.in. następujące dane o Tobie:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe, w tym m.in. osobisty adres email
 • Historię zawodową

Powyższe dane gromadzone są i przetwarzane w następujących celach:

 • Umieszczenia w bazie danych kandydatów,
 • Pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy,
 • Kontakcie w sprawie możliwości zatrudnienia,
 • Kontakcie w sprawie informowania o postępie procesu rekrutacji,
 • Dostarczenia Twoich danych konkretnemu, potencjalnemu pracodawcy. Przekazanie tych danych nastąpi wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody,
 • Dostarczania ofert pracy („Job Alerts”), którymi możesz być zainteresowany,
 • Zapewnienia pomocy i porady w poszukiwaniu pracy,
 • Dostarczania informacji na temat trendów w świecie pracy,
 • Pozyskiwania opinii na temat naszych usług,
 • Realizacji naszych zobowiązań wobec potencjalnego pracodawcy wynikających z zatrudnienia.

W każdej chwili możesz skorzystać z prawa do wycofania oraz poprawiania udzielonych zgód. Twoje zgody dostępne są tutaj.

Twoje dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Innym biurom Hudson lub firmom należącym do Grupy Morgan Philips, włączając w to biura mieszczące się poza terytorium Unii Europejskiej (EU) i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA) – dotyczy to głównie osób, które wyrażą chęć brania udziału w rekrutacjach zagranicznych.
 • Zaufanym osobom trzecim, które współpracują z nami w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, zbierania referencji, weryfikowania kwalifikacji oraz ocen pracowniczych. Wspomniane osoby trzecie są zobowiązane do stosowania się do przestrzegania rygorystycznych zobowiązań naszej firmy dotyczących bezpieczeństwa i poufności
 • Zaufanym osobom trzecim, które świadczą usługi w zakresie prowadzenia badań i obsługi e-mailowej. Wspomniane osoby trzecie zobowiązane są do przestrzegania rygorystycznych zobowiązań naszej firmy dotyczących bezpieczeństwa i poufności.
 • Organom upoważnionym przez przepisy prawa.

Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

Pracodawca: jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Jeśli wyrazisz chęć współpracy z naszą firmą, będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Dane kontaktowe, w tym adres firmowy e-mail
 • Nazwę firmy

Przechowujemy i przetwarzamy powyższe dane osobowe w następujących celach:

 • Wykonania zleconej przez Ciebie usługi,
 • Dostarczania raportów z postępów projektu, jaki dla Ciebie realizujemy,
 • Doradztwa w zakresie usług i produktów,
 • Dostarczenia informacji na temat ogólnych trendów w świecie pracy,
 • Pozyskania Twojej opinii na temat naszych usług.

W każdym momencie możesz zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych tutaj.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Innym biurom Hudson lub firmom należącym do Grupy Morgan Philips, włączając w to biura mieszczące się poza terytorium Unii Europejskiej (EU) i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA) – w celu świadczenia naszych usług.
 • Zaufanym osobom trzecim, które świadczą usługi w zakresie wyszukiwania i obsługi e-mailowej. Wspomniane osoby trzecie zobowiązane są do przestrzegania rygorystycznych zobowiązań firmy Hudson dotyczących bezpieczeństwa i poufności.
 • Organom upoważnionym przez przepisy prawa.

Odwiedzający naszą stronę internetową: jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Używamy Google Analytics oraz cookies w celu zbierania ogólnych informacji o odwiedzających nasze strony internetowe. Informacje te pozwalają na lepsze zrozumienie sposobu korzystania z naszych stron internetowych. Powyższe informacje mogą być w tym samym celu zostać przekazane zaufanym osobom trzecim.

Jeżeli posiadamy Twój adres e-mail, okazjonalnie możemy używać cookies w celu pozyskiwania informacji na temat sposobu korzystania przez Ciebie z naszej witryny. Działanie to ma na celu dopasowanie do Ciebie naszych usług.

Więcej informacji na temat używania przez nas cookies znajdziesz tutaj.

Jeśli poprzez naszą stronę internetową prześlesz swoją aplikację, zadasz pytanie lub pobierzesz raport czy dokument, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków niniejszej Polityki Prywatności Hudson. Akceptacja ta oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Nasza strona internetowa może posiadać linki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych obsługiwanych przez inne firmy. Firmy te mogą zbierać dane osobowe na temat osób, które odwiedziły ich stronę internetową. Firma Hudson nie odpowiada za zawartość lub praktyki dotyczące przetwarzania danych przez jakiekolwiek zewnętrzne strony internetowe oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. W tym celu firma stosuje różnorodne środki, m.in. firewalls czy szyfrowanie SSL. Zabezpieczenia te mają chronić dane osobowe przed:

 • Nieautoryzowanym dostępem,
 • Niewłaściwym użyciem lub ujawnieniem danych,
 • Nieautoryzowanym modyfikacjom lub zmianom,
 • Bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową stratą danych.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres minimum dwóch lat. W niektórych sytuacjach np. w przypadku zatrudnienia, możemy je przechowywać do dziesięciu lat.

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa dostępu do informacji, które posiadamy o Tobie. W sytuacjach kiedy zezwala nam na to prawo, możemy jednak odmówić, podając uzasadnienie.

W celu uzyskania dostępu, skontaktuj się z nami pl.privacy@hudson.com.